• Ekologiškas nuotekų valymo būdas
 • Išvaloma iki 98% teršalų
 • Išvalytas vanduo skaidrus ir bekvapis
 • Minimalios el. energijos sąnaudos, tylus veikimas
 • Paprasta eksploatacija

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai skirti valyti buitines nuotekas, susidarančias virtuvės, vonios, WC ir kitose panašios paskirties patalpose. Buitinių nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymo procesas, labai artimas gamtoje vykstančiam natūraliam irimo procesui.

Biologiniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai mikroorganizmai, besivystantys deguonimi prisotintoje aplinkoje. Nuotekoms maišantis su suslėgtu oru susidaro aktyvusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Veikiamas gravitacijos jėgos aktyvusis dumblas atsiskiria ir nusėda, o išvalytas vanduo vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą. Suslėgtą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė, todėl būtina užtikrinti tinkamą orapūtės veikimą, t.y. periodiškai patikrinti, ar orapūtė normaliai funkcionuoja –  neskleidžia neįprastų garsų, nekaista – bei išvalyti orapūtės filtrus. Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyviojo dumblo kiekis įrenginyje. Perteklinis dumblas šalinamas jį išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis.

Savo klientams siūlome kokybiškus, sertifikuotus biologinius nuotekų valymo įrenginius: Walis, Feliksnavis, Buiteka, August, Švaistė, Biomax, Traidenis ir kt., suteikiame ilgalaikes garantijas tiek įrangai, tiek montavimo darbams! Visi įrenginiai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento normatyvus azoto bei fosforo šalinimui iš buitinių nuotekų.

Atsižvelgiant į buitinių nuotekų valymo įrenginio gamintojo instrukcijoje/techniniame pase nustatytus reikalavimus, būtina periodiškai atlikti įrangos techninio aptarnavimo darbus. Pagal poreikį, priklausomai nuo eksploatuojamo buitinių nuotekų valymo įrenginio, atliekame šiuos įrangos techninio aptarnavimo darbus:

 • aktyviojo dumblo nusistovėjimo kiekio išmatavimas
 • nuotekų įtekėjimo/ištekėjimo patikra
 • perteklinio dumblo šalinimas
 • įrangos plovimas aukšto slėgio vandens srove, valymas šepečiais
 • aeratorių plovimas aukšto slėgio vandens srove / keitimas
 • įrangos užpildymas vandeniu
 • erliftų veikimo patikra / reguliavimas
 • aktyviojo dumblo pildymas
 • orapūtės veikimo patikra
 • orapūtės filtrų valymas / keitimas
 • orapūtės membranų keitimas
 • infiltracinių šulinių plovimas / valymas
 • kitų netinkamo įrangos funkcionavimo priežasčių / gedimų identifikavimas bei šalinimas.

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms! Nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, užtraukia baudžiamąją atsakomybę!