• Ekologiškas nuotekų valymo būdas
  • Išvaloma iki 98% teršalų
  • Minimalios el. energijos sąnaudos, tylus veikimas
  • Paprasta eksploatacija

Savo klientams siūlome biologinius buitinių nuotekų valymo įrenginius, gaminamus iš kokybiško stiklo plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui bei korozijai. Įrenginių talpos yra lengvos, tvirtos ir ilgaamžės.

Biologiniams buitinių nuotekų valymo įrenginiams suteikiame 10 metų garantija. Įrenginių aeracinei daliai suteikiama 3 metų garantija, elektrinei daliai – 2 metų garantija. bei 1 metų garantiją jų elektrinei daliai.

Veikimo principas ir konstrukcija:

Buitinių nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymo procesas, labai artimas gamtoje vykstančiam natūraliam irimo procesui. Biologiniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai mikroorganizmai, besivystantys deguonimi prisotintoje aplinkoje.

Įrenginys yra sudarytas iš dviejų bendroje talpoje esančių kamerų. Nuotekos, pirmiausiai patenka į aeracinę kamerą, kurioje joms maišantis su suslėgtu oru susidaro aktyvusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Suslėgtą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė. Iš aeracinės kameros aktyviojo dumblo mišinys patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame veikiamas gravitacijos jėgos aktyvusis dumblas atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o išvalytas vanduo vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą. Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyviojo dumblo kiekis įrenginyje. Perteklinis dumblas šalinamas jį išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis (kartą per 2-3 metus).

Įrenginys nėra skirtas lietaus ir paviršinių nuotekų surinkimui. Siekiant užtikrinti efektyvų įrenginio darbą, į nuotekas neturėtų patekti neleistini nešmenys (stambios daržovių ir vaisių atliekos, popierius (išskyrus tualetinį popierių), tekstilės gaminiai ir pan.), taip pat reikėtų vengti per didelių chemikalų, dažų, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų kiekių.

Atsižvelgiant į klientų poreikius, siūlome skirtingo našumo buitinių nuotekų valymo įrenginius:

Įrenginio modelis Valomų nuotekų kiekis m3/d Žmonių skaičius Įrenginio diametras (mm) Liuko diametras (mm) Aukštis nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačios (mm) Korpuso aukštis nuo dugno iki įtekėjimo vamzdžio apačios (mm) Orapūtės našumas l/min
NVB-1 0,5 – 0,8 2 – 4 1540 800 750-1050 1600 60
NVB-2 0,8 – 1,2 4 – 7 1640 800 750-1100 1700 80
NVB-3 1,4 – 2,0 8 – 14 1960 860 750-1300 1960 100
NVB-4 1,9 – 2,8 13 – 17 2250 860 750-1300 2250 150
NVB-5 3,2 – 4,5 18 – 25 2760 860 750-1300 2300 200