Biologinių buitinių nuotekų valymo įrenginių PROJEKTAVIMAS, MONTAVIMAS, TECHNINIS APTARNAVIMAS visoje Lietuvoje!

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai skirti valyti buitines nuotekas, susidarančias virtuvės, vonios, WC ir kitose panašios paskirties patalpose. Buitinių nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymo procesas, labai artimas gamtoje vykstančiam natūraliam irimo procesui. Tai šiuolaikiškas ir praktiškas pasirinkimas tvarkyti buitines nuotekas:

 • Ekologiškas nuotekekų valymo būdas
 • Išvaloma daugiau nei 99,5% teršalų
 • Išvalytas vanduo skaidrus ir bekvapis
 • Minimalios el. energijos sąnaudos, tylus veikimas
 • Paprasta eksploatacija

Biologiniam nuotekų valymui pasitelkiami aerobiniai mikroorganizmai, besivystantys deguonimi prisotintoje aplinkoje. Nuotekoms maišantis su suslėgtu oru susidaro veiklusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Veikiamas gravitacijos jėgos veiklusis dumblas atsiskiria ir nusėda, o išvalytas vanduo vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą. Suslėgtą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė, komplektuojama su nuotekų valymo įrenginiu. Atsižvelgiant į projektuojamas montavimo sąlygas / išvalyto vandens išleidimo vietą, įrenginys gali būti komplektuojamas su nuotekų/vandens siurblinėmis, infiltracijos šuliniais ir kitais komponentais.

Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir veikliojo dumblo kiekis įrenginyje. Perteklinis dumblas šalinamas jį išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis.

Nuotekų valymo įrenginys montuojamas vadovaujantis statinio techninio projekto reikalavimais, Statybos techninio reglamento (STR) nuostatomis, Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais principais bei atsižvelgiant į vietos savivaldos patvirtintuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose nustatytus sprendinius, aglomeracijų ribas. Įrenginio montavimo vieta parenkama taip, kad poveikis aplinkai būtų kiek galima mažesnis, taip pat užtikrinant patogų privažiavimą asenizacinei mašinai atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.

Įrenginio montavimo ypatumai priklauso nuo konkrečios vietos gamtinių sąlygų, todėl statinio techninį projektą turi peržiūrėti bei statybos darbų ypatybes įvertinti kvalifikuoti specialistai. Patikėkite šią užduotį mums!

Savo klientams siūlome kokybiškus, sertifikuotus biologinius nuotekų valymo įrenginius: Walis, BioTornado, Feliksnavis, Biomax, August, Švaistė, Buiteka, Traidenis ir kt., suteikiame ilgalaikes garantijas tiek įrangai, tiek montavimo darbams! Visi įrenginiai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento normatyvus azoto bei fosforo šalinimui iš buitinių nuotekų.

Atsižvelgiant į buitinių nuotekų valymo įrenginio gamintojo instrukcijoje/techniniame pase nustatytus reikalavimus, būtina periodiškai atlikti įrangos techninio aptarnavimo darbus. Pagal poreikį, priklausomai nuo eksploatuojamo buitinių nuotekų valymo įrenginio, atliekame šiuos įrangos techninio aptarnavimo darbus:

 • veikliojo dumblo nusistovėjimo kiekio išmatavimas
 • nuotekų įtekėjimo/ištekėjimo patikra
 • perteklinio dumblo šalinimas
 • įrangos plovimas aukšto slėgio vandens srove, valymas šepečiais
 • aeratorių plovimas aukšto slėgio vandens srove / keitimas
 • įrangos užpildymas vandeniu
 • erliftų veikimo patikra / reguliavimas
 • aktyviojo dumblo pildymas
 • orapūtės veikimo patikra
 • orapūtės filtrų valymas / keitimas
 • orapūtės membranų keitimas, orapūtės remontas
 • infiltracinių šulinių plovimas / valymas
 • kitų netinkamo įrangos funkcionavimo priežasčių / gedimų identifikavimas bei šalinimas.

Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais Nr. LIC-008575-SL.

Atliekų tvarkytojo valstybės registro kodas REOBJ0016139.

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms! Nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, užtraukia baudžiamąją atsakomybę!