Siekiant apsaugoti nuotekų sistemą nuo užsikimšimo, rekomenduojama papildomai įsirengti riebalų gaudykles. Šie įrenginiai iš nuotekų pašalina augalinės bei gyvulinės kilmės riebalines medžiagas ir užkerta kelią joms patekti į centralizuotą nuotekų sistemą. Riebalų gaudyklių įrengimas ypatingai aktualus maisto pramonės bei kitoms visuomeninėms įstaigoms, kurių nuotekos yra užteršiamos dideliu kiekiu riebalų.

Savo klientams siūlome riebalų gaudykles, pagamintas iš kokybiško stiklo plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui bei korozijai. Įrenginio veikimas pagrįstas gravitacijos dėsniu, kuomet sunkesnės nuotekų sudedamosios dalys nusėda įrenginio dugne, o lengvesnės, šiuo atveju riebalai, lieka paviršiuje. Riebalų gaudyklę sudaro cilindrinis korpusas su smėliagaude ir dvejomis kameromis.

Nuotekoms per įtekėjimo vamzdį patekus į gaudyklę pirmiausiai atskiriamos sunkiausios netirpios dalelės, smėlis, druskos ir kt. Pirmojoje kameroje vandens paviršiuje atskiriami ir kaupiasi riebalai. Antrojoje kameroje nuo riebalų išvalytas vanduo išleidžiamas tolimesniam valymui į biologinį nuotekų valymo įrenginį arba į nuotekų surinkimo tinklus. Susikaupusius riebalus būtina periodiškai pašalinti iš įrenginio juos išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis. Apie šį procesą signalizuoja sumontuotas specialus automatinis daviklis, matuojantis riebalų lygį įrenginyje.

Degalinėse, automobilių plovyklose, stovėjimo aikštelėse, garažuose ar kitose vietose, kuriose galimas naftos produktų nutekėjimas, būtina įsirengti naftos gaudykles. Šie įrenginiai skirti lengvųjų naftos produktų pirminiam išvalymui iš lietaus nuotekų prieš jų išleidimą į lietaus nuotekų tinklus. Naftos gaudyklės savo sandara yra panašios į riebalų gaudykles, tačiau turi papildomai įrengtus koalescensinius filtrus naftos produktų sulaikymui. Susikaupusius naftos produktus taip pat būtina periodiškai pašalinti iš įrenginio juos išsiurbiant mobiliomis siurbimo priemonėmis.

Mūsų siūlomos naftos gaudyklės atitinka LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003 standartų I klasės koalescensinėms naftos gaudyklėms keliamus reikalavimus, kuomet liekamas naftos produktų kiekis valytose nuotekose neviršija 5 mg/l.

Įrenginiams suteikiama 10 metų garantija, jų elektrinei daliai – 2 metų garantija.