• Giluminių vandens gręžinių įrengimas
  • Geoterminių gręžinių įrengimas
  • Vandens siurblių ir jų valdymo įrangos montavimas
  • Gręžinių remontas

Įrengiant gręžinį, pirmiausia atliekamas žvalgomasis gręžimas projektiniame gylyje bei geofizinius tyrimų pagalba tiksliai nustatomas vandeningų sluoksnių slūgsojimo gylis, reikiamo gręžinio filtro ilgis bei, esant poreikiui, jo nuleidimo gylis.

Giluminio gręžinio konstrukcijos (skersmuo, vienkolonė/teleskopinė konstrukcija) parinkimas priklauso nuo fizinių-mechaninių gręžiamų uolienų savybių, vandeningo sluoksnio uolienų struktūros, hidrogeologinių charakteristikų, norimo išgauti vandens kiekio bei numatomos naudoti įrangos. Vienkolonės konstrukcijos atveju į gręžskylę (požeminę gręžinio dalį) nuleidžiami apsauginiai vamzdžiai kartu su filtru, teleskopinės konstrukcijos atveju – apsauginiai vamzdžiai su mažesnio diametro filtrine kolona. Pastaruoju metu dažniau įrengiami vienkolonės konstrukcijos gręžiniai, kadangi tokia konstrukcija leidžia juos įrengti žymiai greičiau. Teleskopinės konstrukcijos gręžiniai įrengiami sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms ar norint išgauti didelį kiekį vandens. Požeminiai vandenys, esant  kietai, plyšiuotai vandeningo sluoksnio uolienų (dolomitas, klintys) struktūrai, gali būti eksploatuojami ir befiltriais gręžiniais.

Gręžinio įrengimo technologiniai ir konstrukciniai sprendiniai turi apsaugoti požeminę hidrosferą nuo galimo jos užteršimo. Siekiant išvengti paviršinio vandens pritekėjimo į požeminius vandeningus sluoksnius bei pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių, gręžinio apsauginiai vamzdžiai izoliuojami specialiomis molio granulėmis arba cementuojami.

Įrengus gręžinį jis išvalomas (išpumpuojamas kompresoriumi arba giluminiu siurbliu), nustatomi jo pagrindiniai hidrodinaminiai parametrai (statinis ir dinaminis vandens lygiai, vandens lygio pažemėjimas, debitas), paimami vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams bendrosios vandens cheminės sudėties nustatymui (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai ir geležis).

Siekiant pagerinti vandens kokybę, UAB „AFS Baltic“ specialistai parenka ir sumontuoja papildomą vandens filtravimo įrangą.

Klientams pateikiami gręžinio garantiniai dokumentai su gręžinio geologinių sluoksnių, gręžinio konstrukcijos, hidrogeologinių parametrų (būtinų vandens siurblio parinkimui bei montavimo gylio nustatymui) aprašymais, požeminio vandens bendrosios cheminės analizės ir geležies koncentracijos tyrimo protokolais, geofizinių tyrimų duomenimis, gręžinio saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija. Taip pat išduodamas nustatytos formos gręžinio pasas, įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje.

Atsižvelgiant į hidrogeologinių parametrų duomenis, parenkame ir sumontuojame reikiamo našumo vandens siurblį bei jo valdymo įrangą.

Geoterminis gręžinys (vertikalus geoterminis kolektorius) – vienas efektyviausių geoterminio šildymo sistemos įrengimo būdų, kadangi jis:

  • yra kompaktiškas, vienas gręžinys užima tik 1 kvadratinį metrą ploto, o visas jo veikimo pasislėpia giliai po žeme;
  • garantuoja stabilų ir efektyvų šilumos siurblio darbą;
  • gręžinio veikimui įtakos neturi paviršinė oro ir grunto temperatūra.

Šio tipo gręžinio įrengimo procesą sudaro: gręžimo darbai, geoterminio kolektoriaus suleidimas į gręžskylę (įleidžiamas vamzdis užpildytas šilumnešiu), gręžinio sienelių užpildymas, statinio pamatų gręžimas, arba kasimas po jais, kolektorių įvedimas į katilinės patalpas, hidraulinis sistemos išbandymas.

Parengiame gręžinių projektus bei juos įregistruojame!