UAB „AFS Baltic“ įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą, vadovaujantis šioje Privatumo ir slapukų politikoje nurodytomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.afsbaltic.lt internetinėje svetainėje, Jūs sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo ir slapukų politikoje.

Privatumo ir slapukų politikos tikslas – reglamentuoti asmenų, kurių duomenis tvarko UAB „AFS Baltic“ asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustatyti jų teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtinti organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoti asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus bei užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įmonės patvirtintų asmens duomenų tvarkymo taisyklių laikymąsi ir įgyvendinimą.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Mes patvirtiname, kad www.afsbaltic.lt interneto svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis minėtų teisės aktų, taip pat užtikriname, jog taikome visas protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų tinkamai saugomi.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, kaupimas, klasifikavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Kokius asmens duomenis mes renkame ir saugome Jums lankantis  www.afsbaltic.lt internetinėje svetainėje?

Informaciją, kurią Jūs suteikiate mums pateikiant užklausą internetinėje svetainėje:

 • vardas;
 • ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas);
 • užklausos, komentaro ar nusiskundimo tekstas;
 • informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (žr. skiltį „Slapukai“, angl. „cookies“).

Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis?

 • atsakymų į Jūsų pateiktas užklausas pateikimui;
 • įmonės teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui;
 • nuolatiniam įmonės paslaugų tobulinimui bei vystymui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais*.

* Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti arba atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo momentu, nenurodant savo nesutikimo motyvų.

Kaip mes renkame Jūsų duomenis?

 • Jums asmeniškai pateikus užklausą internetinėje svetainėje;
 • automatiškai, Jums naudojantis afsbaltic.lt interneto svetaine, tokiu būdu fiksuojant Jūsų naršymo duomenis.

Asmens duomenų saugojimo terminas ir naikinimas:

Naudojantis www.afsbaltic.lt internetine svetaine surinkti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus. Surinkti duomenys kitiems duomenų gavėjams neteikiami. Pasibaigus numatytam asmens duomenų saugojimo terminui, gauti asmens duomenys sunaikinami.

Privatumo ir slapukų politikos pakeitimas

Mes pasiliekame teisę atnaujinti šią privatumo politiką, paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje.

Trečiųjų šalių internetinės svetainės

www.afsbaltic.lt internetinėje svetainėje gali būti reklaminių skydelių ar nuorodų į kitas internetines svetaines. Mes neatsakome už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo ir slapukų politikos vykdymą, t.y. Jūs turite individualiai susipažinti trečiųjų šalių internetinėms svetainėms taikomomis privatumo ir slapukų politikos nuostatomis.

Slapukai:

Slapukai (ang. cookies) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų naudojamo ryšio įrenginyje. Slapukais mes rinkame šią informaciją: įrenginio tipas (telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris ir kt.), įrenginio operacinė sistema (Windows, Android, iOS, MacOS ir kt.), sesijai naudota naršyklė arba programėlė naršyklės rūšis (Chrome, Microsoft Edge, „Mano Tele2“ programėlė ir kt.); prisijungimo vietovė regiono arba miesto tikslumu, prisijungimo laikas.

Atsižvelgdami į teisės aktuose numatytas sąlygas ir jų nepažeisdami, mes taip pat galime apjungti slapukais gautą informaciją su kitais UAB „AFS Baltic“ turimais duomenimis, kurie buvo gauti kitomis priemonėmis.

Naudodamiesi slapukais ir panašiomis technologijomis, renkame informaciją apie www.afsbaltic.lt internetinės svetainės lankytojus tam, kad galėtume atpažinti tą patį lankytoją per kitus vizitus šioje svetainėje, išsaugoti to paties lankytojo naršymo istoriją, pritaikyti turinį, pagreitinti svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikiant ją lankytojui efektyviau ir patikimiau.

Internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko tipas Slapuko aprašymas
Funkciniai slapukai

Pagerinantys internetinės svetainės  veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį:

cookie_notice_accepted – skirtas nustatyti, ar jau sutikote su privatumo ir slapukų politika.

Analitiniai slapukai

Naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai:

_ga, _gid – registruoja unikalų ID numerį, kuris vėliau naudojamas generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo svetainėje._ga slapukas galioja 2 metus, _gid slapukas galioja iki sesijos pabaigos.

_gat – naudojamas užklausų skaičiaus ribojimui. Galioja iki sesijos pabaigos.

Sutikimą naudoti slapukus* Jūs galite duoti šiais būdais:

 • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • susipažinę su afsbaltic.lt internetinėje svetainėje pateiktoje nuorodoje apie slapukus pateikta informacija ir toliau naudodamiesi www.afsbaltic.lt internetine svetaine.

*Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.  Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų www.afsbaltic.lt internetinės svetainės funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie jos.

Turint klausimų, ar pastabų dėl www.afsbaltic.lt internetinės svetainės Privatumo ir slapukų politikos arba atliekamo asmens duomenų tvarkymo maloniai prašome kreiptis šiais kontaktais:
Tel.: +370 686 80106

El.p.: info@afsbaltic.lt